Saturday, January 21, 2006

చార్లెస్టన్‌ బీచ్‌లో పక్షుల వేట.. షూట్ చేద్దామని.. కేమరాతో

దరికి రాబోకు రాబొకు రాజా.. దరికి రాబోకు రాబోకు రాజా.. ఓఓ వెర్రి రాజా..
................
మగువ మనసు కానగ లేవు..తగని మారాలు కానగలేవు..
నీకీనాడే మంగళమవురా..(నర్తనశాల) వింటూ

0 Comments:

Post a Comment

<< Home